Byggfram Entreprenad AB

– ett säkert val inom bygg och entreprenad!

Välkommen till Byggfram!

Engagemang & Expertis

Vi utför i första hand totalentreprenader. Det innebär att vi fi nns med från steg ett till färdigt projekt och ansvarar för kontakt med såväl beställare som underentreprenörer. Men vi finns också med våra kunder med såväl själ som hjärta, med engagemang och expertis.

Även om ett projekt är planerat och klart ner på detaljnivå går vi in i alla våra projekt med öppna ögon. Det innebär att vi gärna bidrar med vår expertis för alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva eller leda till ett resultat av högre kvalitet. Vi tror på en kontinuerlig dialog, både internt och externt. På så sätt följs vi åt hela vägen och risken för missförstånd eller att något blir fel minimeras.

Totalentreprenader i Göteborg

Tydligt ramverk

Vi är noga med att redan från start ta fram en så tydlig plan som möjligt, alltid i samråd med kunden. På så sätt är det lättare för oss att tillsammans ha ett gemensamt mål att sträva mot.

För det ändamålet använder vi på Byggfram en tydlig modell för hur förfarandet går till, med olika scenarion inräknade. Här beskrivs hur varje steg ska skötas, från anbudsförfrågan, genom anbudsprocessen genom entreprenad och utförande, hela vägen in i mål. Dessutom är vi noga med att alltid följa upp och finnas med efter avslutat projekt, för att säkra kvalitet och kundnöjdhet.

Planera byggprojekt

”Byggframkoncernen erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga byggtjänster inom Storgöteborg med omnejd. Genom hög kvalitet och tillgänglighet skall vi skapa nöjda återkommande kunder som gärna rekommenderar oss.”

Ur Byggframs verksamhetspolicy

Vi utför arbeten för bland annat