Byggfram Entreprenad AB

Verksamhetspolicy

Byggfram erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga byggtjänster inom Storgöteborg med omnejd. Genom hög kvalitet och tillgänglighet skall vi skapa nöjda återkommande kunder som gärna rekommenderar oss.

För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar. Samtliga medarbetare delar på kvalitets- och miljöansvaret och bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang i samspel med företagets resurser och system.

Vi ska följa de lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som gäller för vår verksamhet och förhindra samt förebygga miljöskador. Det är vårt mål att genom effektiv kvalitets-och miljöstyrning under alla faser säkerställa att våra tjänster uppfyller de ställda krav, så att varje uppgift vi utför blir en god referens.

Vår verksamhet skall ständigt förbättras med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

Kontakta oss för mer information

Vill du anlita oss för bygg- och/eller markarbeten? Eller har du några frågor eller funderingar om oss och våra tjänster? Hör av dig till oss!