Byggfram Entreprenad AB

Policy

Våra policys

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Som tidigare nämnts är vi noga med att alla ska dra åt samma håll, det gäller såväl tillsammans med kunder som internt hos oss på Byggfram. För att leva upp till den devisen är det också viktigt att vi kontinuerligt jobbar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet uppnår vi genom tydliga riktlinjer och ett gemensamt ramverk för hur vi bedriver vårt arbete i byggprocessens samtliga skeden. Vi vill också ta vårt ansvar och dra vårt strå till stacken avseende miljöhänsyn och hållbarhet. Därför har vi gemensamma dokument för hur vi hanterar material, avfall och transporter, för att tillsammans bidra till så liten påverkan på miljön som möjligt.

Eftersom vi anser att medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs är vi också måna om att skapa en bra och trivsam arbetsmiljö, där alla oavsett befattning ska känna sig sedda och lyssnade på. Trivsel på jobbet handlar om att skapa en social yrkesvardag, om att känna sig trygg och känna att man får uppskattning och bidrar till både individuell och gemensam utveckling. Så resonerar vi på Byggfram.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, avseende kvalitet respektive miljö, samt för arbetsmiljö ISO 45001.

Kontakta oss för mer information

Vill du anlita oss för bygg- och/eller markarbeten? Eller har du några frågor eller funderingar om oss och våra tjänster? Hör av dig till oss!