Referensprojekt

Kretslopp & Vatten

Beställare: Kretslopp & Vatten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: Maj 2017
Entreprenads färdigställande: Feb 2018
Omfattning: Nyproduktion Lagerhall

Renova Fläskebo

Beställare: Renova Miljö AB
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: Januari 2018.
Entreprenads färdigställande: Maj 2019
Omfattning: Utbyggnation av befintlig Processanläggning.