Byggfram Entreprenad AB

Referensprojekt

Järntrådsvägen 4

Beställare: EBE Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: 2020-10-15
Entreprenadens färdigställande: 2021-04-10
Omfattning: Ombyggnation av 3 st lagerlokaler till kontor/Lager

HydraSpecma

Beställare: Logistic Contractor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: September 2020
Entreprenadens färdigställande: April 2021
Omfattning: 3500 m² bestående av 50st kontor/mötesrum och öppna kontorslandskap med tillhörande kök, pentry, duschutrymmen, toaletter och omklädningsrum. Montage av 130st fönster och 120 dörrar.

Tynneredskolan

Beställare: Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: 2020-06-01
Entreprenadens färdigställande: 2021-04-27
Omfattning: Ombyggnation av ca 2000m2 till evakueringsskola inrymmande 12 klassrum, 8 grupprum, 24 toaletter och personalutrymmen samt byte av 200 fönster.

Nygårdsskolan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: 2020
Entreprenads färdigställande: 2021
Omfattning: Byte 1800 m2 glasfasad, renovering matsal, montering solskydd samt mörkläggning samt utvändig belysning Nygårdsskolan, Billdal

Renova Tagene

Beställare: Renova
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2020
Omfattning: Byggnation av nytt lakvattenreningsverk.

Dalaskolan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2020
Omfattning: Fasad/Tak och fönsterrenovering

Bevego

Beställare: Logistic Contractor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: Oktober 2019
Entreprenadens färdigställande: April 2020
Omfattning: 750m² Kontor och verkstadslokaler

Foyen

Foyen: Stora Nygatan 33

Beställare: Novi Real Estate
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2019
Omfattning: Ombyggnation 900 m2 kontor, samt nyproduktion av nytt fläktrum.

Chalmers Studentbostäder

Beställare: Chalmers Studentbostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: Maj 2018
Entreprenadens färdigställande: Juli 2019
Omfattning: Ombyggnation av 321st lägenheter med kvarboende hyresgäster.

Renova Fläskebo

Beställare: Renova Miljö AB
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: Januari 2018.
Entreprenads färdigställande: Maj 2019
Omfattning: Utbyggnation av befintlig Processanläggning.

Kontakta oss för mer information

Vill du anlita oss för bygg- och/eller markarbeten? Eller har du några frågor eller funderingar om oss och våra tjänster? Hör av dig till oss!