Referensprojekt

Dalaskolan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2020
Omfattning: Fasad / Tak och fönsterrenovering.

Kretslopp & Vatten

Beställare: Kretslopp & Vatten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: Maj 2017
Entreprenads färdigställande: Feb 2018
Omfattning: Nyproduktion Lagerhall

Renova Fläskebo

Beställare: Renova Miljö AB
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: Januari 2018.
Entreprenads färdigställande: Maj 2019
Omfattning: Utbyggnation av befintlig Processanläggning.

Chalmers Studentbostäder

Beställare: Chalmers Studentbostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: Maj 2018
Entreprenadens färdigställande: Juli 2019
Omfattning: Ombyggnation av 321st lägenheter med kvarboende hyresgäster.