Renova Tagene

Renova Tagene

Renova Tagene

Referensprojekt

Renova Tagene

Renova Tagene

Renova Tagene

Beställare: Renova
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2020
Omfattning: Byggnation av nytt lakvattenreningsverk.