Dalaskolan

Dalaskolan

Dalaskolan

Referensprojekt

Dalaskolan

Dalaskolan

Dalaskolan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2020
Omfattning: Fasad/Tak och fönsterrenovering