Bevego

Bevego

Bevego

Referensprojekt

Bevego

Bevego

Bevego

Beställare: Logistic Contractor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: Oktober 2019
Entreprenadens färdigställande: April 2020
Omfattning: 750m² Kontor och verkstadslokaler