Foyen

Foyen

Foyen

Referensprojekt

Foyen

Foyen

Foyen

Foyen: Stora Nygatan 33

Beställare: Novi Real Estate
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: 2019
Entreprenads färdigställande: 2019
Omfattning: Ombyggnation 900 m2 kontor, samt nyproduktion av nytt fläktrum.