Renova Fläskebo

Chalmers Studentbostäder

Renova Fläskebo

Referensprojekt

Chalmers Studentbostäder

Renova Fläskebo

Chalmers Studentbostäder

Beställare: Chalmers Studentbostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadens start: Maj 2018
Entreprenadens färdigställande: Juli 2019
Omfattning: Ombyggnation av 321st lägenheter med kvarboende hyresgäster.