Renova Fläskebo

Renova Fläskebo

Renova Fläskebo

Referensprojekt

Renova Fläskebo

Renova Fläskebo

Renova Fläskebo

Beställare: Renova Miljö AB
Entreprenadform: Utförande entreprenad
Entreprenads start: Januari 2018.
Entreprenads färdigställande: Maj 2019
Omfattning: Utbyggnation av befintlig Processanläggning.