Kretslopp & Vatten Alelyckan

Kretslopp & Vatten

Kretslopp & Vatten Alelyckan

Referensprojekt

Kretslopp & Vatten

Kretslopp & Vatten Alelyckan

Kretslopp & Vatten

Beställare: Kretslopp & Vatten
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: Maj 2017
Entreprenads färdigställande: Feb 2018
Omfattning: Nyproduktion Lagerhall