Slottsskogen

Slottsskogen

Slottsskogen

Referensprojekt

Slottsskogen

Slottsskogen

Slottsskogen

Beställare: Park & Naturförvaltningen.
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenads start: 2017
Entreprenads färdigställande: 2017
Omfattning: Byggnation av 300 m2 förrådsbyggnad ink ny solcellsanläggning. Samt asfaltering gårdsplan ca 1200 m2.