Schillerska Gymnasium

Schillerska Gymnasium

Schillerska Gymnasium

Referensprojekt

Schillerska Gymnasium

Schillerska Gymnasium

Schillerska Gymnasium

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenads start: 2016
Entreprenads färdigställande: 2017
Omfattning: Ombyggnation aula till bibliotek, renovering/byggnation WC-paket 33 st samt övrig ytskiktrenovering i korridorer.